Menso NV

 

Logo van Menso NVMenso NV is opgericht om de dienstverlening aan werkzoekenden te verbeteren.

Dienstverlening

De dienstverlening van Menso bestaat uit:

  • Bedrijven stimuleren om werkzoekenden in dienst te nemen of hen een werkplek aan te bieden en deze bedrijven hierin te ondersteunen en te faciliteren.
  • Personen, die vallen onder de Participatiewet, begeleiden en ondersteunen naar werk of (terug) naar school.
  • Uitvoering geven aan de Leerplichtwet en aan bijstandverlening

Menso maakt in haar dienstverlening gebruik van de mogelijkheden van de EMCO-groep.

Bedrijfslocatie

Menso is gehuisvest in bedrijfsverzamelgebouw AT7, waar ook de EMCO-groep gevestigd is, aan de Abel Tasmanstraat 7 in Emmen.

Website Menso NV

Training en begeleiding

Basistraining

Menso biedt een basistraining van twee weken aan iedereen die een beroep doet op een bijstandsuitkering. In deze twee weken leert u hier alles over solliciteren:

  • Hoe presenteer ik mezelf?
  • Hoe schrijf ik een goede sollicitatiebrief?
  • Wat staat er allemaal op een CV?
  • Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op een sollicitatiegesprek?
  • Hoe kan ik Social Media inzetten bij het vinden van werk?

Deze vragen komen allemaal aan bod in de basistraining. Er wordt veel geoefend!

Aan het einde van deze training maakt u samen met uw coach een plan van aanpak. Hierin staat wat er nog moet gebeuren en wat u verder nog nodig heeft om voor een mogelijke baan in aanmerking te komen.

Begeleiding/coaching

Bij Menso is altijd iemand aanwezig die u kan begeleiden. De begeleiding die wordt geboden, heeft altijd als doel om uw kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Uw persoonlijke ontwikkeling staat dan ook centraal!

De aanwezige begeleiders zijn bijvoorbeeld coaches vanuit de gemeente of EMCO-groep, docenten van (onder andere) het Drenthe College, of interne praktijkopleiders.

Verder zijn er functionarissen van de gemeente aanwezig die verantwoordelijk zijn voor contacten met werkgevers en bedrijven in de regio. Zij verzamelen zoveel mogelijk vacatures en brengen deze onder uw aandacht.

Overige pagina's in deze groep